Циклова комісія обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Голова циклової комісісії Якубінська Лідія Григорівна
 

Голова циклової комісії
Кулик Оксана Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни "Комп'ютерна техніка та інформаційні технології"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
Викладачі-сумісники:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія обслуговування комп’ютерних систем і мереж є випусковою цикловою комісією для спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", створена у 2009 році у зв'язку з ліцензуванням даної спеціальності.

Головною пробемою циклової комісії є прикладне застосування передових компютерних технологій, спрямованих а підготовку конкурентоспроможного, практико-орієнтованого спеціаліста нового покоління аграрного виробництва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
  • виконання освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія";
  • вдосконалення професійної та педагогічної майстерності педагогів, що входять до складу комісії;
  • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою;
  • розробка електронних навчальних курсів даної спеціальності на платформі Moodle;
  • наповнення електронної бібліотеки матеріалами дисциплін спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»;
  • використання інноваційних форм і методів навчання;
  • методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
  • організація написання та захисту студентами курсових та дипломних проектів;
  • проведення профорієнтаційної роботи;
  • сприяння працевлаштуванню випускників.

       

111111