Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Завідувач кафедри Новіков Микола Григорович
 

Голова циклової комісії
Новіков Микола Григорович

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, викладач дисциліни "Фізика"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
Викладачі сумісники:
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін забезпечує викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів на основі базової загальної середньої освіти, а також деяких дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, основи екології).​

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
  • забезпечення загальноосвітньої підготовки через виконання навчальних планів і програм загальноосвітніх дисциплін відповідно до стандартів освіти;
  • розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до вимог навчального плану, навчальних програм;
  • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
  • використання новітніх педагогічних технологій для формування знань, умінь та навичок із загальноосвітніх дисциплін;
  • функціонування предметних гуртків;
  • керівництво науковою роботою студентів, участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
  • проведення профорієнтаційної роботи;
  • організація підвищення кваліфікації викладачів.

111111