Результати конкурсного відбору

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

208  Агроінженерія
(молодший спеціаліст на базі ОКР "Кваліфікований робітник" заочна форма)

111111