Результати конкурсного відбору

  • ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
(молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти)
5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремрнт електричних установок в АПК
(молодший спеціаліст, з нормативним терміном навчання на 2 курс)
 
  • ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

111111