ПРАВОВЕ ПОЛЕ ПЕРШОКУРСНИКА

 У Ніжинському агротехнічному коледжі з 10 по 13 жовтня проходив тиждень правових знань, в рамках якого 12 жовтня для студентів 1-х курсів було проведено усний журнал «Правове поле першокурсника» за участю адміністрації навчального закладу, викладача дисципліни «Правознавство» та провідного інженера з охорони праці.

Тиждень правових знань, який проводиться щорічно – це комплекс заходів, спрямований на поширення серед студентської молоді знань про права та обов’язки людини і правову відповідальність, а також – на підвищення правової культури та формування поваги до найвищих цінностей, які охороняються законом.

Починати формувати правову культуру у підлітків потрібно якомога раніше: учні, студенти – це той сектор, де ще можна формувати правову свідомість людини. Необхідно звернути максимальну увагу на формування правової культури, вчити студентів тому, як повинно все бути. В цьому напрямку докладається максимум зусиль як зі сторони адміністрації, так і класних керівників навчальних груп, вихователя, викладачів та співробітників навчального закладу.

Під час зустрічі з першокурсниками викладач правознавства Олександр Грабовецький детально ознайомив студентів з нормативно-правовими документами, які регламентують навчально-виховний процес в коледжі, останніми змінами в законодавчій базі щодо місця ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в системі вищої освіти України тощо.

Присутні були поінформовані про основні Положення, які використовують безпосередньо в своїй діяльності учасники освітнього процесу, почули корисну й важливу інформацію від завідувача відділення економіки, логістики та інформаційних технологій Тетяни Романенко про особливості організації навчального процесу, необхідність чітко виконувати Правила внутрішнього розпорядку в навчальному закладі та студентському гуртожитку .

Провідний інженер з охорони праці Михайло Падалка звернув увагу студентів на чітке виконання правил з охорони праці й дотримання вимог техніки безпеки, тому що саме це є запорукою особистої безпеки й здоров’я.

Закінчився захід переглядом відеоролика – виступу міністра освіти і науки України на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, де крім інших не менш важливих питань піднімалися питання стосовно фінансування, умов нарахування та виплати академічних і соціальних стипендій, подальшої долі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в системі вищої освіти України.

Студенти навчального закладу отримали багато знань з питань правової культури та набули певного досвіду застосування цих знань на практиці в сучасному житті.

Окрім вищезазначених заходів, в нашій державі проводиться ще й Всеукраїнський тиждень права. Його було започатковано у 2008 році з ініціативи Координаційної ради молодих юристів України. Заходи з цієї нагоди проводяться щороку в тиждень, який включає в себе дату 10 грудня – в пам'ять проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Ніколи не буде зайвим повторити свої обов’язки і дотримуватися їх, знати свої права і користуватися ними, побачити деякі проблеми зі сторони та зробити для себе висновки. Незнання не звільняє від відповідальності, а знання навпаки перетворюється на силу, якою можна захистити себе від шкідливого та небезпечного, зміцнити свою силу волі, покращити поведінку!

Тетяна Шеїн, заступник директора з навчально-виховної роботи

111111