Стипендіальне забезпечення

208 Агроінженерія
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

 

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
123 Комп’ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 071 Облік і оподаткування

 

 

111111