СТУДЕНТСЬКА НАУКА – 2016 “ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ”

Метою конференції були ознайомлення студентів перших курсів з роботою студентського самоврядування коледжу, залучення студентів до наукової та науково-практичної діяльності, створення умов для реалізації інноваційного потенціалу студентства.

Робота студентської науково-практичної конференції «Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи» традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій.

Студенти різних навчальних закладів представили свої доповіді, в яких було розкрито їх бачення майбутнього розвитку освіти й науки нашої країни, сучасний стан і проблеми економіки та безпеки, ІТ-технології й питання підготовки фахівців аграрного сектору.

Програма конференції налічує понад 100 наукових доповідей за наступними напрямами:

  1. Студентське самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства
  2. Соціально-гуманітарний аспект життя людини: сучасні виклики
  3. Інноваційний розвиток аграрної сфери в Україні
  4. Актуальні питання фізичної культури та спорту, шляхи збереження здоров'я людини
  5. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  6. Комп'ютерні системи та мережні технології
  7. Досягнення сучасної енерготехніки, електротехніки й автоматики та шляхи їх впровадження у виробництво та навчальний процес
  8. Транспортні технології: стан і перспективи

Щиро дякуємо студентській раді та викладацькому колективові коледжу за допомогу в організації та проведенні конференції, а також студентам, які приймали участь в її роботі.

Тетяна Шеїн, заступник директора з навчально-виховної роботи
Альона Пархоменко, культорганізатор

111111