Студентська наука – 2017: професійне становлення фахівця. Традиції та нові підходи

Шановні студенти!
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Студентська наука – 2017: професійне становлення фахівця. Традиції та нові підходи»,
яка відбудеться 11 травня 2017 року на базі ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»

Напрями роботи конференції:

  1. Студентське самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства.
  2. Соціально-гуманітарний аспект життя людини: сучасні виклики.
  3. Інноваційний розвиток аграрної сфери в Україні.
  4. Актуальні питання фізичної культури та спорту, шляхи збереження здоров'я людини.
  5. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
  6. Комп'ютерні системи та мережні технології.
  7. Досягнення сучасної енерготехніки, електротехніки й автоматики та шляхи їх впровадження у виробництво та навчальний процес.
  8. Транспортні технології: стан і перспективи.

Інформаційний лист

111111