Вартість навчання

Вартість навчання
за кошти фізичних або юридичних осіб на
2017 – 2018 навчальний рік

Спеціальність
Денна форма
Заочна форма
За 1 рік
За весь період навчання
За 1 рік
За весь період навчання
208 Агроінженерія 7 900 31 600/15 800 5 400 10 800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7 400 29 600    
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7 400 29 600    
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 7 400 29 600    
123 Комп’ютерна інженерія 7 900 31 600    
071 Облік і оподаткування 7 400 22 200    

 

111111