ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

… Захищати Вітчизну – це справа для справжніх мужчин!
Це не просто слова: честь, кар’єра, звання або чин…
Захищати Вітчизну – то вічний вогонь у вінках,
то – з всіх почестей – честь, то професія, хлопці, така…
В.Цимбалюк

Одним із обов’язкових елементів державності країни, атрибутом її самостійності, суверенітету, а також суб’єктом міжнародного життя, до сьогодні залишаються Збройні Сили. Вони виконують одну з найголовніших функцій держави – захисну.

Готовність Збройних Сил України до виконання своїх функцій значною мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості юнаків і молоді до проходження строкової військової служби. Як зазначається в Конституції та законі «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», – строкова військова служба є почесним обов’язком кожного громадянина України чоловічої статі. Ефективне та якісне виконання молоддю цього громадського обов’язку можливе лише за наявності в неї початкових знань, умінь та навичок із загальновійськових дисциплін. Така вимога зумовлена суттєвою специфікою військової служби, – граничною напруженістю усіх систем організму молодої людини, максимальним проявом психофізіологічних і фізичних якостей та здібностей, суворою регламентацією життєдіяльності військовослужбовця, специфічністю його взаємовідносин з колегами та військовим колективом.

Головною метою вивчення навчальної дисципліни «Захист Вітчизни» є розвиток особистості студентів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Головними завданнями вивчення дисципліни є:

  • підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;
  • підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

Одночасно, займаючись на заняттях теоретичною й тактичною підготовкою, студенти працюють над покращенням своїх фізичних якостей та здібностей, освоюють вогневу підготовку.

Допомогли в організації та проведенні практичних занять з дисципліни «Захист Вітчизни» командування та інструктори однієї з військових частин, які не тільки провели заняття, а й забезпечили студентів навчальною зброєю. Студенти коледжу отримали величезне задоволення й користь від проведених занять, і можливо, з більшою відповідальністю будуть ставитися до виконання свого громадського обов’язку.

111111