Захист звітів з виробничої технологічної практики

У студентів випускних груп МН131 та МС151ск, які навчаються за спеціальністю «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» відбувся захист звітів з виробничої технологічної практики, який проходив у формі конференції.

Презентації студентів містили інформацію про місцезнаходження, спеціалізацію, земельні фонди та склад машинно-тракторного парку баз практик. Цікавим елементом доповідей було фото виробничих потужностей підприємств та техніки, що підвищувало зацікавленість та сприйняття презентації студента-доповідача. Слід відмітити, що керівникам практики та всім присутнім дуже сподобалися та викликали жваві обговорення світлини, на яких студенти були зафіксовані безпосередньо під час виконання ремонтно-обслуговуючих робіт.

Олександр Кириченко, голова циклової комісії технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання та Наталія Лавська, методист відділень коледжу, які є організаторами даного заходу та керівниками виробничих практик, були задоволені виступами й активністю студентів, що відобразилося у високих оцінках доповідачів.

Захист пройшов на «Ура»! Студенти мали можливість задавати доповідачам цікаві запитання та дискутувати з ними. Майбутні механіки надавали пропозиції щодо можливих сучасних способів вирішення технологічних завдань. Присутні, окрім обговорення, також долучилися до оцінювання виступів своїх колег- одногрупників.

Найвищу оцінку, за результатами конференції, отримали студенти Ігор Годунко, Максим Горохов, Владислав Крижановський та Олександр Кушка, які додатково презентували відеоматеріали процесів виконання робіт за власною участю, що також підкреслює високий рівень комп'ютерної обізнаності студентів. Під час заходу найактивнішими в обговорені були студенти Руслан Топтун та Олександр Завада; найбільшою оригінальністю та креативністю відзначилася презентація Юрія Полонця, яка емоційно зарядила та розважила аудиторію.

Проведений захід довів, що наші майбутні випускники мають гарні теоретичні знання, добре володіють професійними навиками, мають хист та бажання бути досвідченими фахівцями й затребуваними спеціалістами на ринку праці.

Олександр Кириченко,
голова циклової комісії технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання

111111